Публічна оферта

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Форум «АнтиКоллектор», розташований на доменному імені www.anticollector.biz.ua, іменований надалі «Продавець», публікує Публічну оферту з продажу Товару (Послуги) дистанційним способом.

1.   ВИГЗАЧННЯ ТЕРМІНІВ

1.1.   Публічна оферта (далі – «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.

1.2.   Замовлення Товару на сайті Форуму – позиції, вказані Покупцем з асортименту Товару (Послуги), запропонованого до продажу, при оформленні заявки на придбання Товару (Послуги) на сайті Форуму або через Оператора.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Замовлення Покупцем Товару (Послуги), розміщеного на сайті Форуму, означає, що Покупець погоджується з усіма умовами цієї Оферти.

2.2. Адміністрація Форуму має право вносити зміни до Оферти без попередження Покупця.

2.3. Термін дії Оферти не обмежений, якщо інше не вказано на сайті Форуму.

2.4. Продавець надає Покупцеві повну та достовірну інформацію про Товар (Послугу), включаючи інформацію про основні споживчі властивості Товару, місце виготовлення, а також інформацію про гарантійний термін та термін придатності Товару на сайті Форуму, в розділі назва розділу.

3. ЦІНА ТОВАРА (ПОСЛУГИ)

3.1. Ціна на кожну позицію Товару (Послуги) вказана на сайті Форуму.

3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію товару.

3.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується протягом кількох днів проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.

3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

3.5. Зміна Продавцем ціни на сплачений Покупцем Товар не допускається.

3.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Форуму або повідомляє Покупцю під час оформлення замовлення Оператором.

3.7. Зобов'язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцем коштів.

3.8. Розрахунки між Продавцем та Покупцем за Товар здійснюються способами, вказаними на сайті Форуму у розділі https://anticollector.biz.ua/account/upgrades або https://anticollector.biz.ua/ads-manager

                                    4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ     

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Оператора за номером телефону або через сервіс сайту Форуму www.anticollector.biz.ua/account/upgrades .

4.2. Під час реєстрації на Форумі Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:

4.2.1. прізвище, ім'я, по-батькові Покупця або зазначеної ним особи (отримувача);

4.2.2.  адресу, якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);

4.2.3. Адреса електронної пошти;

4.2.4. контактний телефон.

4.3. Найменування, кількість, асортимент, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на Форумі.

4.4. Якщо Продавцеві потрібна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі не надання необхідної інформації Покупцем Продавець не несе відповідальності за обраний Покупцем Товар.

4.5. При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1 цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 4.2. справжньої Оферти.

4.6. Прийняття Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних до реєстраційної форми на сайті Форуму або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора, дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця. Затвердивши Замовлення обраного Товару, Покупець надає Оператору необхідну інформацію відповідно до порядку, зазначеного у п. 4.2. справжньої Оферти.

4.7. Продавець не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, наданої Покупцем під час оформлення Замовлення.

4.8. Покупець відповідає за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

4.9. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем та Покупцем вважається укладеним з моменту видачі Продавцем Покупцю касового чи товарного чека чи іншого документа, що підтверджує оплату Товару.

5.  ДОСТАВКА ТА ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ

5.1. Продавець надає Покупцю послуги з доставки Товару одним із способів, вказаних на сайті Форуму.

5.2. Якщо Договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – Договір) укладено з умовою про доставку Товару Покупцю, Продавець зобов'язаний у встановлений Договором термін доставити Товар до місця, вказаного Покупцем, а якщо місце доставки Товару Покупцем не вказано, то за місцем його проживання або реєстрації.

5.3. Місце доставки Товару Покупець вказує під час оформлення Замовлення на придбання Товару.

5.4. Термін доставки Товару Покупцеві складається зі строку обробки замовлення та терміну доставки.

5.5. Доставлений Товар передається Покупцю, а за відсутності Покупця - будь-якій особі, яка пред'явила квитанцію або інший документ, що підтверджує укладення Договору або оформлення доставки Товару.

5.6. У момент передачі Товару в обов'язковому порядку письмово Покупцеві повідомляються відомості, передбачені в Додатку № номер до Договору.

5.7. Інформація про товар доводиться до відома Покупця в технічній документації, що додається до Товару, на етикетках шляхом нанесення маркування або іншим способом, прийнятим для окремих видів товарів.

5.8. Відомості про обов'язкове підтвердження відповідності Товару подаються в порядку та способами, які встановлені законодавством України про технічне регулювання, і включають відомості про номер документа, що підтверджує таку відповідність, про термін його дії та про організацію, що його видала.

6. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

Продавець:

 АнтиКоллектор

 E-mail: [email protected]

Адрес: anticollector.biz.ua

Уважно ознайомтеся з текстом публічної оферти, і якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким пунктом оферти, Ви маєте право відмовитися від купівлі Товарів, що надаються Продавцем, та не вчиняти дій, зазначених у п. 2.1. справжньої Оферти.

  • Опубліковано
    1 Лип 2020
  • Переглядів
    4,006
Назад
Угорі Унизу