Надсилання копії судового рішення у паперовій формі: зміни до інструкції

Adios

Перевірений
Реєстрація
17 Лип 2021
Дописи
5,466
Реакції
9,071
Бали
1,233
0грн.
Ваш пол
Мужской
Державна судова адміністрація України наказом від 10 січня №8 Державна судова адміністрація України внесла зміни до Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України. Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України
Надсилання судового рішення 2023

1. У пункті 2 розділу ХІ:
1) в абзаці першому після слів "копія судового рішення" доповнити словами "у паперовій формі"; [тепер звучатиме як "копія судового рішення у паперовій формі"]
2) після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту: "Копія судового рішення в електронній формі може бути надіслана в порядку, передбаченому процесуальними кодексами, з дотриманням вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги" та Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".".
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

2. У розділі ХVII: 1) у пункті 1 слова та цифри "ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07 квітня 2003 року № 55 (далі – ДСТУ)" замінити словами та цифрами "ДСТУ 4163:2020, затвердженого наказом Державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" від 01 липня 2020 року № 144 (далі – ДСТУ 4163:2020)";
2) у пункті 6 слово "ДСТУ" замінити словом та цифрами "ДСТУ 4163:2020";
3) у пункті 5 слова та цифри "розділом 3 Державного класифікатора управлінської документації ДК 010-98, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 31 грудня 1998 року № 1024 (зі змінами)" замінити словами та цифрами "розділом 5 Національного класифікатора управлінської документації НК 010:2021, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 12.03.2021 № 526".
3. У пункті 4 розділу ХІХ після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту: "Порядок пред'явлення до виконання виконавчих документів, виданих у формі електронного документа, визначається Міністерством юстиції України.".
 

Схожі теми

Угорі Унизу